Forelegget

Forelegget på kr.10000 vedtas IKKE. Viser til svar til politiet.


Tanker rundt saken

Saken som ble anket gjelder et tidligere tidsrom. Derfor er det overraskende for meg, uten jusskompetanse, at dette forelegget gjelder t.o.m. april. 07.

Kommentar til I a:
Plakaten med sosialleder Wenche Abel (http://plakater.r-b-v.net/etterforsket/hundrevis_av_hjem-abel.pdf ) var en del av bevismateriellet forrige gang vi ble anmeldt. Plakaten ble den gang beskrevet i brev til politiet. Saken henlagt etter at Statsadvokaten i Nordland ble kontaktet for saken. Dette da saken dro ut. Etter hele 15-16 måneder fikk jeg tilbake datautstyr. Nytt datautstyr og prisfall på det politiet tok, påførte oss noen tusen kroner i utgifter. Stat og kommune gjør ikke opp for seg.

Plakaten har altså kommunen akseptert som lovlig. Det har vi forholdt oss til.

Jeg har heller ikke hengt opp plakater en rekke steder. Jeg har hengt opp noen få. Vi har da en god arbeidsfordeling. Ei heller har jeg lagt i noen postkasser. Som sagt: Arbeidsfordeling.

Kommentar til I b:
Plakatenen, med lederen i barnevernet, Anne Lise Bangsund, var også en del av forrige anmeldelse. Den har vert trygt klassifisert her i mappen "etterforsket": http://plakater.r-b-v.net/etterforsket/hundrevis_av_hjem_bangsund.pdf . Det er tøvete at den plutselig skal være ulovlig igjen.

Man sitter altså med inntrykket at man har ikke lov til det man har fått lov til...

Den andre plakaten er fra slutten av april. Vi er aldri blitt anmeldt for det forholdet.

Kommentar til II:
Offentlige personer i deres offentlige utøvelse er ikke underlagt denne loven, så langt jeg vet. Skal f.eks avisene ha tillatelse for å trykke bilder av offentlige personer? Dette virker veldig tøvete.

Har kommunen og/eller politiet lurt statsadvokaten?

Eller er det statsadvokaten som uttrykker seg bevisst for å feilinformere? Legg merke til uttrykksformen "plakatene" i a og b. Uttrykksformen gir inntrykk av at vi stort sett bare har hengt opp plakater med bilder av de kommunale lederne Anne Lise Bangsund og Venche Abel. Det er feil.

Her en liste over en del av plakatene jeg/vi har fått spredt:

http://spre.r-b-v.net/barnevernshelvete.pdf
http://spre.r-b-v.net/gt-helvete.pdf
Stavangerversjon av den over. Teksten på denne er tøffere enn teksten på de som er nevnt i brevet fra Statsadvokaten (under). Denne var med i anmeldelse (se kommentar inkludert hans mail) fra barnevernsleder Gunnar Toresen i Stavanger. Anmeldelsen gjaldt imidlertid også andre saker enn dette. Jeg har ikke hørt noe mer fra politiet der. Soleklar årsak: Plakaten er lovlig.
http://spre.r-b-v.net/hundrehjem_politi2.pdf
Dette er en annen variant av de jeg ble anmeldt for. Her med en litt skjult politi på bildet.
http://spre.r-b-v.net/mamma2.pdf
http://spre.r-b-v.net/0-iq.pdf
http://spre.r-b-v.net/gfsr.pdf
Reklamerer for gfsr. Dette er kun en forbedring av en gfsr selv bruker.
http://spre.r-b-v.net/barnasrett1.pdf
Reklamerer for BarnasRett.no
http://spre.r-b-v.net/barnerov-dobbel.pdf
http://spre.r-b-v.net/bvlogikk1.pdf
http://spre.r-b-v.net/bvlogikk2.pdf
http://spre.r-b-v.net/googlebv.pdf
http://spre.r-b-v.net/barnerov1-internett.pdf
http://spre.r-b-v.net/hjelp_ny_post.pdf
http://spre.r-b-v.net/kontakt1.pdf
http://spre.r-b-v.net/undertrykt.pdf
http://spre.r-b-v.net/helgeland-aviser.pdf
http://spre.r-b-v.net/lesbart-for-alle.pdf
Denne passer også for helt unge mennesker. Den er for det meste svært enkel å lese.
http://spre.r-b-v.net/begravelse-sensurert.pdf
Dette er den selvsensurerte utgaven av den siste vi er anmeldt for. Selvsensuren ble utført lenge før vi fikk noen reaksjoner på denne.

Plakatene kan brukes fritt og blir brukt over hele landet. Det er altså viktig for makten å stoppe meg.


Slik ble vi informert - politiet kom rett inn i leieligheten

Stian Larsen og en annen politi kom hjem til oss onsdag 9/5-07.

Når vi ikke øyeblikkelig åpnet, gav de seg til å banke på vinduet til barnas soverom. Hver onsdag er 6-åringen hjemme fra skolen. Det var hennes og søsterens soverom. Heldigvis hadde vi nettopp endret på soveromsfordelingen da eldste sønn var kommet hjem fra skole. Han lå tilfeldigvis på det rommet.

Deretter gikk de inn i leiligheten. Helt uten vår tillatelse. Når de oppdaget oss voksne, så trakk de seg tilbake til vindfanget.

Hva sier loven om dette da, Stian Larsen?

§ 102. Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.
Kort sagt fungerer det slik i enlighet med andre lover: Politiet må vise til ransakningsordre eller tilsvarende om de skal trenge inn i folks hjem. De har også til gode å bevise at min bruk av ytringsfriheten er kriminell.

De europeiske menneskerettighetene er enda klarere enn grunnloven.
Artikkel 8: - Retten til respekt for privatliv og familieliv

1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Legg merke til ordlyden: "og er nødvendig"

Var det nødvendig å trenge inn i hjemmet kun for å meddele at statsadokaten forsøker å bøtelegge oss? Kunne dere ikke hatt litt tålmodighet på trappa, tatt en telefon til oss, sendt en mail fra politistasjonen etc. Var det nødvendig?

Min kone setter ikke pris på at det står mannfolk i gangen når hun skal passere, i nattkjolen, for å komme til badet. Vi har fremdeles en baby som roter til døgnrytmen. Vi skal slippe å få inn ubudne "gjester" ca 9.30 om morgenen. Hvorfor forstår ikke disse politimennene slike ting av seg selv. Alle normale mennesker fatter jo slikt?

Hvorfor klarer ikke politiet å følge loven, Grunnloven og menneskerettighetene?

Forrige gang Stian Larsen kom inn i vårt hjem kalte han hjemmet for "en svinesti". De siste tre-fire dagene hadde vi kun fått tid til å være hjemme å spise. Da blir det jo en del oppvask i en stor familie. Og dette er ikke farlig for barn! Vi hadde kjøpt inn en del nytt datautstyr 15. mai. 16. mai var vi i nabobyen med et barn på sykehuset. 17. mai var jeg syk og kona i byen med barna. 18. mai hadde vi flere ting vi måtte ordne i byen. Det ble ganske enkelt ikke tid til så mye husarbeid. Stian Larsen sendte barnevernsmelding, men innrømmet at det var ryddig på barnerommene.

Kort sagt: Stian Larsen misbruker tilgangen til vårt hjem og er ikke velkommen hos oss! At ikke vi har sansen for han, har han fått vite med all tydlighet tidligere. Jeg skal nok få han til å huske det, siden han stiller seg likegyldig til hvem som har rett til å trenge inn i vårt hjem. Politiet har vel oppdaget at jeg lager en del styr, når de ikke klarer å holde seg til de grensene som er satt for dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tilbake til topp 

Tilbake til topp

Tilbake til topp

Tilbake til topp