Forelegget

Forelegget på kr.10000 vedtas IKKE. Viser til svar til politiet.


Tanker rundt saken

Dette var i utgangspunktet en ankesak for noe som var begått tidligere. Ankesaken gjaldt ikke frem til april. Forelegget her gjelder imidlertid frem til en plakat i april.

I) Begge plakatene i I a og b, med bilde av lederne i Vefsn kommune, var en del av bevisene forrige gang vi ble anmeldt. Den gang ble saken henlagt etter at vi skrev til Statsadvokaten at politiet ikke henla men bare lot saken ligge i over et år.

Kommunen anket ikke den avgjørelsen og har for lengst godtatt lovligheten i disse plakater. Det har vi forholdt oss til.

Er det nå samme sak blitt ulovlig uten noen lovendringer?

II) Å publisere bilder av offentlige personer i deres offentlige utførelse av sine "tjenester", har da vel aldri vert ulovlig eller beskyttet av åndsverksloven. Slikt gjør da avisene hele tiden.


Det er nærmere beskrevet her:
http://dokument.r-b-v.net/forelegg/arild.htm